Trang ChủSản phẩmGạch 8 lỗ 01

Chi tiết sản phẩm

Ngày đăng: 12/16/2014 10:27:41 AM

Gạch 8 lỗ 01

Thông tin chi tiết

Gạch 8 lỗ 01:

Cường độ chịu lực (Compress Intensity)   :  75

Sai lệch kích thước (Telerant) (mm)          :  ±3

Tỷ trọng khô (Dry deesnsity) (kg/m³)         :  1900

Trọng lượng ( Weight) (kg)                       :  12
        
Độ thấm nước (Water Absorption)            :   ≤8