Chi tiết sản phẩm

Gạch 8 lỗ 02

Thông tin chi tiết

Gạch 8 lỗ trồng cỏ được sản xuất theo tiêu chuẩn TCVN 6476 : 1999  và hợp chuẩn của Bộ Xây Dựng. Độ bền cao, khả năng chịu áp lực lớn.